Powstają kolejne miejsca integracji mieszkańców

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Powstają kolejne miejsca integracji mieszkańców

W czerwcu br. rozpoczęto realizację dwóch projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwszy projekt ma miejsce w Gościcach, powstaje tam boisko wielofunkcyjne, na którym będzie można grać m.in. w piłkę nożną, siatkówkę czy  koszykówkę. 

Projekt pn. „Remont istniejącego wielofunkcyjnego boiska oraz budowa parkingu ze zjazdem w miejscowości Gościce” obejmuje obszar trzech działek: 377, 376 oraz 491.  Na działce 377 w Gościcach rozpoczęła się właśnie renowacja boiska, które będzie miało nową nawierzchnię poliuretanową. Ten rodzaj nawierzchni sportowej idealnie wpisuje się w wymogi i przeznaczenie boisk wielofunkcyjnych. Cały teren wzdłuż boiska zostanie ogrodzony metalową siatką. Zamontowane zostaną również urządzenia sportowe tj. bramki, słupki do siatkówki, słupki do koszykówki i mała architektura, czyli siedziska oraz urządzenia zabawowe. Całkowita powierzchnia nawierzchni sportowej to ok. 468m2.

Obok boiska na dz. 376 i 491 powstanie parking dla samochodów osobowych wraz z dwoma zjazdami z drogi powiatowej nr 1644 O.  Parking będzie posiadał 8 stanowisk postojowych, w tym jedno miejsce przeznaczone będzie dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój Wsi”. Koszt prac wyniesie ok. 304 tys. zł, w tym dofinansowanie z PROW stanowi kwotę 170 tys. zł.

Drugim projektem realizowanym dzięki PROW jest przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach. Jeszcze do niedawna budynek był niedużym sklepem spożywczym. Dzięki staraniom władz gminy Paczków obiekt zostaje aktualnie zmodernizowany i rozbudowywany.

Przypomnijmy, że w  ramach naboru wniosków o dofinansowanie przeprowadzonej w listopadzie 2012r. projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” otrzymał wsparcie z działania 3/313 „Odnowa i rozwój wsi”.  W lutym  2013r. wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym zawarto umowę o przyznanej pomocy w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.  Na przełomie  kwietnia i maja 2013r. ostatecznie rozstrzygnięto przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę firmę BISEK Pawła Bis z Gęsiniec.

Inwestycja, której wartość to niemal 293 tysięcy złotych jest  możliwa dzięki pozyskanym przez paczkowski samorząd środkom unijnym. W sumie projekt został dofinansowany kwotą 164 tys. zł.

Z niecierpliwością czekamy na nowe miejsca integracji mieszkańców, których otwarcie planowane jest na październik br. 

                       

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
„Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Lisich Kątach wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Otwórz