Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

   I.  Dzierżawa na okres do 3 lat: 
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki  445/8, 158/1, 453, 1262/21, 968/2, 922/6, 309, 658/2.
2. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 690, 419.
3. Nieruchomość gruntowa położona w Starym Paczkowie oznaczona numerem działki  97/7, 97/8.
4. Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy oznaczona numerem działki 471/1, 471/6.
5. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem
    działki 549/5.


Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl. 

Otwórz