Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Gmina Paczków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gościcach.

Mowa o gruncie oznaczonym jako działka nr 406 o powierzchni 0,3400 ha. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest na południowym obrzeżu wsi Gościce, poza pasem zabudowy wsi, w odległości 2 km od wsi, w otoczeniu zagospodarowanych terenów o przeznaczeniu rolnym, przy pasie granicznym z Czechami.

Cena wywoławcza wynosi 5.200,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2014 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie ( sala konferencyjna). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (520,00 zł) na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 08.08.2014 roku.

Poniżej treść ogłoszenia:Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pok. nr 1 (parter) tel. (77) 4316791 wew.110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.
 

Otwórz