Wyniki otwartego konkursu ofert

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wyniki otwartego konkursu ofert

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W otwartym konkursie mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których działalność statutowa obejmuje zadania z zakresu wspierania działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadanie pod nazwą "Popatrz wokół i ... przyłącz się do wspólnego działania na rzecz społeczności Gminy Paczków",  które złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Paczków, otrzymało dofinansowanie w wysokości 10.000zł.

Termin realizacji dotowanego zadania upłynie 31 grudnia 2014 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Otwórz