Wielka integracja świetlic środowiskowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wielka integracja świetlic środowiskowych

14 czerwca był dniem, który dostarczył wielu pozytywnych emocji, a jednocześnie stanowił doskonałą okazję do działań wychowawczych. 

Na placu rekreacyjnym w Kozielnie zorganizowano spotkanie wszystkich Świetlic Środowiskowych z terenu Gminy Paczków. W grach i zabawach  udział wzięło ok. 120 dzieci z gminnych świetlic z Paczkowa, Starego Paczkowa, Ujeźdźca, Kozielna, Dziewiętlic i Trzeboszowic.

Po uroczystym otwarciu imprezy przez organizatorów - opiekunów świetlic, młodzież przystąpiła do realizacji wyznaczonych zadań - zabaw. W skład reprezentacji świetlic wchodziły zespoły z różnej kategorii wiekowej - z przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, stąd drużyny były mieszane, a stopień trudności konkurencji dostosowany odpowiednio do wieku i stopnia sprawności.

Były to świetne, nieskomplikowane formy rywalizacji sportowej nie tylko dla najmłodszych, ale i starszych wychowanków. Dawały możliwość startu i sportowego współzawodnictwa sporej grupie dzieci. Imprezę zakończyła wspólna biesiada przy ognisku, gdzie dzieciaki wymieniały się wrażeniami z całego dnia. 

Otwórz