Starosta Nyski ogłosił alarm przeciwpowodziowy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Starosta Nyski ogłosił alarm przeciwpowodziowy

W związku z intensywnymi opadami deszczu i gwałtownym przyborem wód w ciekach i rzekach powiatu nyskiego Starosta Nyski ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla wszystkich gmin powiatu nyskiego od dnia 28 maja 2014r. od godz. 20:00.

 

  

Poniżej zamieszczamy zarządzenie Starosty Nyskiego:

Przypominamy, że przekroczenie stanu ostrzegawczego rzek może stwarzać niebezpieczeństwo dla osób przebywających nad ich brzegami. Zagrożenie to powodować będzie również utrudnienia w prowadzeniu prac w ich korytach. Możliwe są także lokalne podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

 

Otwórz