Paczków odlicza dni do Spotkania Opiekunów Pomników Historii

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków odlicza dni do Spotkania Opiekunów Pomników Historii

W dniach 4-5 czerwca br. w Paczkowie i Nysie odbędzie się czwarte doroczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii.

W tym roku konferencja odbędzie się pod hasłem: „Marka POMNIK HISTORII narzędziem promocji? Jak wykorzystać pomniki historii jako instrument promocji? Jak sprawić, aby pomniki historii zagościły na stałe w świadomości Polaków?”.

Obrady tegorocznego zjazdu odbędą się 4 czerwca w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Uczestników przywita Burmistrz Paczkowa Bogdan Wyczałkowski, a słowo wstępne wygłosi, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka.

W ramach programu z referatami wystąpią przedstawiciele miast: Gdańska, Krakowa, Lublina, Poznania, Wrocławia, Zamościa, Torunia i Warszawy. Ponadto, uczestnicy Spotkania będą mieli okazję zwiedzić Paczków i Nysę z uwzględnieniem szczególnych zabytków, jakimi są Pomniki Historii.

Pomnik Historii to niezwykle prestiżowe wyróżnienie ustanawiane od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś tytuł ten nadano 54 zabytkom, a z każdym rokiem ich liczba rośnie.

Obecnie na liście Pomników Historii znajduje się 54 obiekty m.in. Wawel, Jasna Góra, Żyrardów, ale też zespół katedralny we Fromborku, Kanał Elbląski, Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju, Kopalnia Soli w Bochni czy meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Elitarne grono Pomników Historii tworzą zarówno obiekty architektoniczne, układy urbanistyczne, jak i obiekty budownictwa obronnego, krajobrazy kulturowe, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze czy stanowiska archeologiczne.

Celem corocznych Spotkań jest wspieranie współpracy opiekunów Pomników Historii, potencjału tych miejsc i ich roli w rozwoju lokalnym, oraz wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne, czwarte już Spotkanie, którego temat brzmi „Marka Pomnik Historii narzędziem promocji?” ma skłaniać do dyskusji nad tym, w jaki sposób wykorzystać markę Pomników Historii, by na stałe zagościła w świadomości Polaków.

Otwórz