Seniorze, bądź rozważny!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Seniorze, bądź rozważny!

15 maja Powiatowa Komenda Policji w Nysie wraz z Komendą Policji w Paczkowie zorganizowała debatę o bezpieczeństwie osób starszych.

Na spotkanie przybyli seniorzy, którym funkcjonariusze próbowali przybliżyć zagrożenia oraz przekazać jak właściwie na nie reagować. Zaprezentowano 8 krótkich filmów zawierających  najczęściej zdarzające się sytuacje, w których ucierpiały osoby starsze. Scenki obejmowały złe i właściwe zachowania seniorów oraz odpowiedni  komentarz ze strony Komendy Powiatowej Policji, która podkreślała, że takie zdarzenia miały miejsce również w naszej gminie.

Pierwsza scenka dotyczyła oszustw na tzw. pracownika pomocy społecznej, PCK czy innego urzędnika. Osoby starsze niestety chętnie wpuszczają do swych domów obce osoby, które mogą podszywać się pod tzw. zaufanych pracowników służb publicznych, nie zdając sobie sprawy z czyhających zagrożeń. 
Seniorze, bądź rozważny, nie wpuszczaj do swojego mieszkania osób obcych, gdyż często mogą okazać się kimś zupełnie innym, niż podają. Poproś o okazanie  identyfikatora, czy legitymacji.

Druga scenka przedstawiała sytuację korzystania przez osoby starsze ze środków komunikacji publicznej np. PKS, PKP. W tych miejscach należy uważać na tzw. kieszonkowców, którzy podczas „sztucznego tłumu” mogą nas w łatwy sposób okraść. Kolejna scenka obejmowała sprawę kart płatniczych i wybierania pieniędzy z bankomatu.  W tym miejscu zwrócono uwagę na często powtarzający się błąd osób starszych, czyli zapisywanie PIN-u do karty płatniczej na kartce papieru. Często zdarza się, że kartka umieszczona jest wraz z kartą i innymi dokumentami w portfelu, co stanowi bardzo nierozważny krok. Pozostałe przedstawione sytuacje dotyczyły wyrywania torebki, telefonu komórkowego, czy np. wyjazdu w odwiedziny do rodziny, podczas którego mieszkanie zostało nieszczelnie zamknięte przez seniora.

Zwrócono też szczególną uwagę na metodę na tzw. wnuczka, czyli wymuszenia telefoniczne, które ostatnio zdarzały się w powiecie nyskim. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową. Bądźmy ostrożni i nigdy nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom.

Następnie Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego omówił stan bezpieczeństwa na drogach Powiatu Nyskiego. Wyjaśnił, że nadal najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość oraz błędy pieszych. Polecał seniorom używanie kamizelek odblaskowych podczas jazdy na rowerze lub spacerów po zmroku.

Na zakończenie spotkania uczestnicy przedstawili swoje pytania nt. poruszania się po ulicach, drogach, chodnikach, mostach na terenie Gminy Paczków. Zgłoszono uwagi dot. zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze zapewniali, że tylko dzięki wzajemnej współpracy kwestie bezpieczeństwa ulegną poprawie, zachęcali do zgłaszania niepokojących sytuacji pod numerem 997 lub 112. 

Otwórz