Konkursy PCK w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konkursy PCK w Paczkowie

9 maja w Paczkowie odbyły się gminne etapy dwóch konkursów Polskiego Czerwonego Krzyża, w których z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie paczkowskich szkół.

Eliminacje XII Turnieju PCK pod hasłem "Człowiek i jego środowisko" oraz IX  Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu odbyły się tradycyjnie w budynku paczkowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Głównym celem konkursów było m.in. zainspirowanie i stworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej, promocja i popularyzacja idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań. Musiał również wykazać się znajomością  pierwszej pomocy. Nagrody  zwycięzcom wręczyła Pani Stanisława Kosmal – sekretarz Zarządu  Oddziału Rejonowego PCK, członek Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Laureaci konkursów PCK:

Turniej PCK „Człowiek i jego środowisko":
I miejsce:  Wojciech Odziomek  - ZSP w Trzeboszowicach
II miejsce:  Gracjan Wolny       - ZSP w Trzeboszowicach                                                                                  
III miejsce: Michał Przybylski   - PSP nr 2 w Paczkowie   
                                                                                                                                       
Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu:
szkoły podstawowe:
I miejsce:    Maria Matła    – PSP w Kamienicy
II miejsce:   Julia Brodziak   – PSP w Trzeboszowicach
III miejsce:  Emila Nowak    – PSP nr 3 w Paczkowie
szkoły gimnazjalne:
I miejsce:    Wiktoria Zarzeka - PG w Paczkowie
II miejsce:    Błażej Raducki      - PG w Paczkowie
III miejsce:  Zuzanna Prochera  - Niep. Gimn. Stow. w Paczkowie
szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce:  Klaudia Kotara   - ZS  w Paczkowie
II miejsce: Kamila Biernat  - ZS w Paczkowie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody i poczęstunek zostały zakupione z dotacji Gminy Paczków otrzymanej na działalność w ramach pożytku publicznego.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK  w Otmuchowie składa serdeczne podziękowania sponsorom za finansowe wsparcie, Dyrekcji PSP nr 2 w Paczkowie za pomoc
w organizacji olimpiady oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do tegorocznych konkursów.

Otwórz