Mieszkanie na sprzedaż - sprawdź ofertę

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż - sprawdź ofertę

Szukasz mieszkania? Gmina Paczków wystawiła właśnie po raz pierwszy na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 4 na II piętrze budynku mieszkalnego, przy ul. Wojska Polskiego 4 w Paczkowie. Treść ogłoszenia brzmi następująco:Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 37.100 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.
 

Otwórz