Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i  dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie przy ul. Kościuszki. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości:
1) działka nr 620/1 o pow. 01,0344 ha
2) działka nr 620/2 o pow. 0,0392 ha

II. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Rynek 21
2.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Narutowicza 16

 III  Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.  Część nieruchomości gruntowej  położonej w Paczkowie oznaczonej  numerem działki 350

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 


 

Otwórz