Sąd nad papierosem – czyli spotkanie wychowanków świetlic środowiskowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sąd nad papierosem – czyli spotkanie wychowanków świetlic środowiskowych

31 marca odbyło się spotkanie profilaktyczne pt. „Sąd nad papierosem”. „Rozprawę sadową” przygotowali uczniowie świetlic, pod nadzorem pani Doroty Ziemianek oraz pani Beaty Biernat - opiekunów świetlic środowiskowych w Trzeboszowicach i Ujeźdźcu.

„Rozprawa” miała za zadanie rozstrzygnąć czy oskarżone papierosy są przyczyną chorób i śmierci milionów ludzi na świecie. Na początku głos zabrał prokurator. Przypomniał historię papierosów i omówił ich zgubny wpływ na zdrowie ludzi. Następnie sędzia wzywał  świadków i przysłuchiwał się ich wypowiedziom. Wreszcie głos zabrał obrońca, który nie zgodził się z zarzutami prokuratora i winą obarczył palaczy, którzy  ulegają nałogowi palenia tytoniu, chociaż wiedzą o jego zgubnych dla zdrowia skutkach. To ludzie niszczący swoje zdrowie są winni, a nie papierosy.

Takiego zdania był również oskarżony papieros, domagał się uniewinnienia papierosów. Świadkowie i obecni na sali wykrzyczeli hasła ośmieszające papierosy i domagające się porzucenia nałogu. Wreszcie zapadł wyrok – oskarżeni zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów – szkodliwego wpływu na zdrowie i skazani na absolutne potępienie!

W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie klas IV-Vi wraz z wychowawcami, Dyrektorem Szkoły oraz zaproszonym gościem- opiekunem świetlic środowiskowych panią Eweliną Dudek. I w taki sposób uczniowie ze świetlic zaprezentowali wpływ nikotyny  na zdrowie człowieka. 

Otwórz