Mieszkanie na sprzedaż przy ulicy Kościelnej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż przy ulicy Kościelnej

Szukasz mieszkania? Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż lokal mieszkaniowy przy ul. Kościelnej 4 w Paczkowie.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 położonego na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Kościelnej 4 w Paczkowie o powierzchni użytkowej 34,50 m2. Treść ogłoszenia brzmi następująco:


 Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 50.100 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 19 maja 2014 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

 

Otwórz