Dołącz do Marszu pamięci w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dołącz do Marszu pamięci w rocznicę śmierci Jana Pawła II

W tym roku dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.

Kanonizacja Jana Pawła II, który jest Patronem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Paczkowie zainspirowała nauczycieli do opracowania projektu edukacyjno-wychowawczego dla uczniów klas I-VI.

Jak mówią autorki projektu pani Maria Wołków i  pani Danuta Makarońska: „Przyjęcie takiego patrona było zaszczytem dla uczniów, grona pedagogicznego i rodziców, ale jednocześnie jest zobowiązaniem, by wcielać w życie nauczanie Papieża. Sądzimy, że wdrożenie projektu przyczyni się do rozwinięcia u dzieci wrażliwości na słowa Ojca Świętego, wyrobi w nich poczucie własnej wartości, pokaże wielki potencjał dobra  i piękna, jakie tkwi w każdym człowieku.”

Głównym celem projektu jest przygotowanie  uczniów  do  kanonizacji  Jana  Pawła  II  poprzez  przybliżanie jego postaci i poznawanie głoszonej przez niego nauki, co przyczyni  się  do  kształtowania właściwych postaw młodych ludzi. Treści zawarte w projekcie dotyczą edukacji polonistycznej, historycznej, plastycznej, muzycznej i społecznej. W realizacji przedsięwzięcia dominować  będą  metody aktywizujące dzieci do działania i tworzenia.

Projekt „Święty Jan Paweł II” jest realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Do tej pory zorganizowano m.in. konkurs plastyczny, konkurs  poetycki – Jan Paweł II w oczach dzieci, pogadanki  na godzinach wychowawczych, wieczorki poetyckie poświęcone patronowi – Poetyckie wspomnienie o Janie Pawle II, wycieczki Szlakiem Jana Pawła II np. do Częstochowy. W najbliższym czasie odbędą się wycieczki do Wadowic, Krakowa i Zakopanego oraz Rzymu.

Już 2 kwietnia (środę) odbędzie się Marsz pamięci w IX rocznicę śmierci Jana Pawła II, która przypada właśnie na ten dzień.  Marsz wyruszy spod  PSP nr 3 o godz.10:00 i przejdzie przez ul. Wojska Polskiego, Rynek i ul. Kościelną pod pomnik Jana Pawła II, znajdujący się przy Kościele Parafialnym.

W obecności ks. Proboszcza Edwarda Henne zostanie odśpiewany hymn szkoły oraz odbędzie się modlitwa w intencji Patrona, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego przeżywania zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II.

Informujemy w imieniu organizatorów, że Misterium z okazji kanonizacji Jana Pawła II – Sługa Boży – Święty Jan Paweł II odbędzie się w 25 kwietnia o godz. 18:30 w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie.  

 

Otwórz