Kwalifikacje wojskowe ruszają już 27 marca

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kwalifikacje wojskowe ruszają już 27 marca

Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że w tym roku procedury kwalifikacji wojskowych ruszą w czwartek 27 marca i potrwają do 31 marca 2014 roku.

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1995 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Paczków. Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Mariackiej 6 (III piętro) w terminie określonym w wezwaniu - dla mieszkańców miasta i gminy Paczków przypada on w dniach od 27 do 31 marca 2014 roku (mężczyźni) oraz 9 kwietnia 2014 roku (kobiety).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana posiadać przy sobie:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe lub pobierane nauki,
- przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie. 

Otwórz