760 lat jesteśmy mieszczanami

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 760 lat jesteśmy mieszczanami

Dokładnie 8 marca mija 760 lat od daty najstarszego, zachowanego do dzisiejszych czasów dokumentu, określającego Paczkowian "mieszczanami". 

Przypomnijmy, że biskup wrocławski Tomasz I, 8 marca 1254 r. wydał zgodę na lokację miasta. Nowa osada swoją nazwę wzięła od istniejącej już wsi Paczków, którą odtąd nazywano Starym Paczkowem. Miasto stało się nie tylko miejscem targowym, ale i obronnym. Paczków od samego początku był grodem warownym, który miał za zadanie chronić południowo-zachodniej granicy księstwa biskupiego.

Aby uczcić jubileusz, władze naszego miasta zorganizowały w czwartek - 6 marca uroczystą sesję. Na uroczystość przybyli m.in. Antoni Konopka – członek Zarządu Woj. Opolskiego, Bogusław Wierdak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Nyskiego – Adam Fujarczuk, burmistrzowie i wójtowie z powiatu nyskiego i gmin sąsiednich oraz inni goście zaproszeni i mieszkańcy gminy.

Punktualnie o godz. 11: 00 rozpoczęła się uroczystość, a w rolę konferansjera wcielił się Przewodniczący Rady Miejskiej – Zdzisław Michael. Na początek odegrano paczkowski hejnał przy dźwiękach, którego do sali Ośrodka Kultury i Rekreacji wstąpiły poczty sztandarowe ze wszystkich szkół oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy.

Część artystyczną rozpoczęto występem Paczkowskiej Orkiestry Dętej, która zagrała kilka utworów. W dalszej kolejności na scenie pojawiły się dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum Publicznego w Paczkowie, które przeniosły publiczność w średniowieczny klimat naszego miasta. Kolorowe stroje, świetnie odegrane role, odzwierciedliły dawną społeczność Paczkowa. Pojawiały się również chwile zadumy, a to, za sprawą wierszy recytowanych przez gimnazjalistów. Następnie publiczność obejrzała fragment filmu pn. „Miasta Śląska –Paczków”, który opowiadał o bogatych dziejach Paczkowa.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Burmistrza – Bogdana Wyczałkowskiego, który dokonał podsumowania ostatniej dekady, przedstawiając najważniejsze wydarzenia zmieniające oblicze naszej gminy. Rok 2004, czyli data symbolizująca wstąpienie Polski do UE przypomina, że zmiany, które dokonały się w naszej gminie były możliwe, dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Ogółem w latach 2006-2014 Gmina Paczków wywalczyła dofinansowania ze źródeł Unii Europejskiej dla  25  projektów. Całkowita wartość tych przedsięwzięć wyniosła ok. 26 mln zł. Łączna kwota otrzymanych dotacji stanowi kwotę ok. 16 mln zł.
Burmistrz wspomniał również o jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnim dziesięcioleciu, jakim było uznanie w 2012 r. „Zespołu staromiejskiego ze średniowiecznym systemem fortyfikacji w Paczkowie” za Pomnik Historii. Jako trzeci obiekt na Opolszczyźnie, należymy do elitarnego grona 54 polskich Pomników Historii. Po prezentacji nastąpiły przemówienia zaproszonych gości, a całą uroczystość zakończył koncert zespołu śpiewaczego „Echo” z Paczkowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości, w szczególności: dzieciom, młodzieży , nauczycielom i dyrekcji PSP nr 3 oraz Gimnazjum Publicznego w Paczkowie za przygotowanie części artystycznej imprezy. Podziękowania należą się również Paczkowskiej Orkiestrze Dętej, Zespołowi „ECHO” oraz pracownikom Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

W tym miejscu pragniemy również podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy w tym dniu uczestniczyli we wspólnym świętowaniu 760-lecia nadania praw miejskich. Mamy nadzieję, że podczas kolejnego, wielkiego jubileuszu w naszej gminie, będziemy mogli cieszyć się z następnych przemian jakie nastąpią w Paczkowie. 

Otwórz