Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie – sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości – dz.1021/4 o pow. 0,0207 ha, dz. 1021/5 o pow. 0,0203 ha, dz. 1021/6 o pow. 0,0202 ha i dz. 1021/7 o pow. 0,0211 ha.

II. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – dz. 1021/3 o pow. 0,0005 ha, dz. 1021/8 o pow. 0,0111 ha, dz. 1021/9 o pow. 0,0033 ha, dz. 1021/10 o pow. 0,0026 ha.

III.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

1. Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Rynek 53.

IV. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem   
działki129/3.
2. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem
     działki: 434/1, 1093/7, 158/1, 154/2, 155, 646/13, 609/8, 964.
3. Nieruchomość gruntowa położona w Paczkowie oznaczona numerem działki 657.
4. Nieruchomość gruntowa położona w Gościcach oznaczona nr działki 148.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl
 

Otwórz