Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła  XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu są dwie kategorie podmiotów – zakłady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualną produkcyjną działalność rolniczą.

W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Do 14 marca br.  imiennego zgłoszenia pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziału regionalnego lub placówki terenowej).

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS. 

Poniżej zamieszczamy list Prezesa KRUS skierowany do rolników.

 

 

Otwórz