Grunt niezabudowany na sprzedaż - sprawdź ofertę

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Grunt niezabudowany na sprzedaż - sprawdź ofertę

Gmina Paczków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lisich Kątach.

Mowa o nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 39/1 o powierzchni 1,2300 oraz 39/2 o pow. 0,2400 ha. Nieruchomość znajduje się na południowym obrzeżu miejscowości, poza pasem zabudowy wsi, w otoczeniu zagospodarowanych terenów zabudowy mieszkalnej oraz gruntów o przeznaczeniu rolnym. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach użytków rolnych.

Cena wywoławcza wynosi 36.500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2014 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (3.650,00 zł) na konto UM Paczków najpóźniej do dnia 17.03.2014 roku. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa – Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pok. nr 1 (parter) tel. (77) 4316791 wew.110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz