Wszędzie ich pełno - poznaj semestralną działalność gimnazjum

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wszędzie ich pełno - poznaj semestralną działalność gimnazjum

Publiczne Gimnazjum  im. Polskich Noblistów w Paczkowie przedstawia semestralne podsumowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i nie tylko.

Oficjalnie zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2013/2014. Jest to dla szkół czas podsumowań. Zgodnie z nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej w 2012 r. tytułem „Otwartej Szkoły”, Publiczne Gimnazjum im. Noblistów w Paczkowie podczas mijającego semestru współpracowało ze środowiskiem lokalnym na różnych płaszczyznach.

Październik 2013 r. upłynął gimnazjalistom na czytaniu bajek w paczkowskich przedszkolach. W akcji „Pokochaj baśnie i legendy” wzięli udział uczniowie klas 2a i 3d, którzy czytając dzieciom baśnie pt. „Czerwony Kapturek”, „O rybaku i złotej rybce” oraz „Jaś i Małgosia”, niewątpliwie przyczynili się do rozwoju wyobraźni najmłodszych. Wiadomo, że uśmiech i zachwyt na twarzy dziecka jest bezcenny.

W listopadzie w miłej atmosferze odbyło się spotkanie z krwiodawcami z okazji „Dni Honorowych Dawców Krwi”. W trakcie uroczystości zachęcano  dorosłych obywateli  do aktywizacji na rzecz krwiodawstwa oraz doceniono działania Honorowych Dawców z Paczkowa, gdyż krew to dar na wagę życia. Dzięki współpracy z Zespołem Szkół w Paczkowie, co roku w stacji  poboru krwi, gimnazjaliści mają okazję obserwować ten wyjątkowy proceder.

Szkolne Koło PCK w ramach szkolenia z pierwszej pomocy  nawiązało współpracę ze SKON „WIĘŹ”. To współdziałanie przyczyniło się  do  zacieśnienia więzi z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z szóstoklasistami, ponieważ podobne pokazy odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki szeregu wspólnych działań utrwalane są właściwe relacje społeczne oraz tworzony jest klimat sprzyjający rozwojowi osób niepełnosprawnych.

Działania altruistyczne nie są gimnazjalistom obce. W ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka” przeprowadzono zbiórkę  żywności i pieniędzy dla ubogich rodzin. Młodzież szanuje również osoby starsze, cierpiące. Nie pozostają obojętni na ich problemy i w ramach akcji „Gwiazdka dla Seniora”  nauczyciele wraz z uczniami udali się w grudniu 2013 r. z wizytą do ZOL-u, jak również do emerytowanych nauczycieli, których obdarowano  świątecznymi kartkami i słodyczami.

Publiczne Gimnazjum prowadzi owocną  współpracę z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie, dzięki której uczniowie mieli możliwość zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców program artystyczny, który obejmował koncert kolęd i pastorałek połączony z elementami jasełek.  Natomiast nauczyciele wychowania fizycznego ściśle współpracowali z Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, biorąc udział we wszystkich zawodach sportowych, służyli pomocą podczas przeprowadzanych zawodów poprzez przygotowanie sprzętu, trasy lub obsadę sędziowską.

Przez cały semestr roku szkolnego 2013/2014,  raz w tygodniu  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie odbywały się zajęcia z języka niemieckiego „Deutsch macht Spaβ”, prowadzone nieodpłatnie przez germanistkę z gimnazjum.  Uczniowie nie pozostają obojętni także na los środowiska naturalnego. Z tego powodu szkoła od kilku lat współpracuje z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej EKOM w Nysie w ramach zbiórki zużytych baterii. Dzięki akcji szkoła włącza  się do oczyszczania środowiska lokalnego z niebezpiecznych odpadów.

Uczniowie gimnazjum realizują się na różnych płaszczyznach. Jedną z nich stanowi redagowanie szkolnej gazetki pt. „FOCH”. Zespół redakcyjny tworzy grupa prawdziwych „zapaleńców”, tropicieli ciekawych problemów z życia szkolnego i pozaszkolnego. Efekty pracy młodych dziennikarzy można śledzić na stronie internetowej szkoły. Jedną z ważniejszych funkcji gazetki jest  promocja szkoły w środowisku,  kreowanie wizerunku gimnazjum poprzez publikowane artykuły i zdjęcia, prezentowane postawy  i osiągnięcia, informowanie o wydarzeniach z życia szkoły. „FOCH” – rzetelny w przedstawianiu faktów i opinii -  jest źródłem aktualnych wiadomości, stanowi kompendium wiedzy o tym, co dzieje się w szkole. Dociera nie tylko do uczniów i nauczycieli, trafia także do rodziców.

Od wielu lat szkoła współpracuje z Instytutem Fizyki i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki licznym wyjazdom uczniowie mogli oglądać doświadczenia i pokazy, których nie można wykonać w klasie ze względu na brak wyposażenia.

"Nie ma sytuacji, której nie można wykorzystać, by zmienić otaczający nas świat na lepsze"- to credo życiowe i jednocześnie podstawowa definicja optymizmu, którą stara się wpajać grono nauczycielskie uczniom. Jak widać – skutecznie, bo entuzjazmu, zaangażowania i pomysłów nie brakuje ani gimnazjalistom, ani nauczycielom.
 

Otwórz