Niskooprocentowane pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Niskooprocentowane pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że utworzył fundusz pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę:
- należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców;
- posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;
- przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego.

Przeznaczenie pożyczki:

- pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę;
- pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości,  wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r.  (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami;
- pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Oprocentowanie:
- oprocentowanie pożyczek jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez WFOŚiGW w Opolu po dokonaniu oceny sytuacji finansowo - ekonomicznej Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń i aktualnie wynosi:
od 3,5 % w skali roku
- oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach pomocy publicznej jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej i aktualnie wynosi:
3,5% w skali roku oprocentowanie nie może być niższe niż 3,5% w stosunku rocznym

Fundusz nie pobiera prowizji i opłat od udzielanych pożyczek.


Wysokość pożyczki:
- maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 500 000,00 zł netto;
- minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto;
- koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 500 000 PLN.

Przeznaczenie pożyczki – przykłady:

- na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;
- na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;
- na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;
- na budowę, przebudowę i remont budynków i budowli z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi  – termomodernizację;
- na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne;
- na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu;
- na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W związku z powyższym WFOŚiGW wspólnie z Lokalnymi Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich zaprasza wszystkich przedsiębiorców sektora MŚP na cykl spotkań informacyjnych w miastach powiatowych województwa opolskiego. W Nysie spotkanie z przedsiębiorcami odbędzie się 12 lutego br. (środa), od godz. 10:00 do 11:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy, znajdującym się przy ul. Słowiańskiej 19.

Przedmiotem spotkania pn. „Możliwości wsparcia przedsiębiorców. Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych” będzie zaproponowanie warunków udzielania niskoprocentowych pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Opolu. Przewidywany jest również czas na indywidualne rozmowy z zainteresowanymi i udzielanie odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania. 

Poniżej harmonogram spotkań w poszczególnych miastach:

 

Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Otwórz