Od 1 lutego rolnicy mogą występować o zwrot akcyzy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Od 1 lutego rolnicy mogą występować o zwrot akcyzy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Paczków, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 789). Do wniosku producent rolny musi dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w terminach:
•  od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

•  od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu tych przepisów.

Stawka zwrotu akcyzy na 2014 r. to 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 × 86).

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:
- 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1 - 31 października 2014 r.
w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Więcej informacji na witrynie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Otwórz