Partnerstwo Nyskie 2020 przystępuje do działania

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Partnerstwo Nyskie 2020 przystępuje do działania

Właśnie rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”, którego członkowie spotykać się będą podczas konsultacji dotyczących opracowania czterech strategii.

 Projekt pn. „Partnerstwo Nyskie 2020” powstał w wyniku zawarcia porozumień (podpisywanych od lipca 2012r. do marca 2013r.) przez gminy oraz powiaty zlokalizowane w południowej części województwa opolskiego. W skład Partnerstwa Nyskiego, wchodzą 3 powiaty: głubczycki, nyski i prudnicki oraz 14 gmin: Nysa (lider partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik oraz Skoroszyce.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego, w tym strategii rozwoju całego obszaru i 3 strategii szczegółowych dot. transportu, rynku pracy oraz rozwoju społecznego.

W sierpniu 2013 r. wniosek Partnerstwa został oceniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego najwyżej w kraju. Dzięki projektowi powstaną ważne dla gminy dokumenty planistyczne. Całkowita wartość projektu stanowi ok. 2,7 mln zł, z czego udział naszego samorządu stanowi 17% (157 tys. zł), a wkład własny kształtuje się na poziomie 24 tys. zł.

Aktualnie oddelegowani pracownicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie rozpoczną  współpracę z innymi przedstawicielami samorządów należących do Partnerstwa Nyskiego i w ramach zespołów roboczych ds. poszczególnych strategii będą pracować nad ich kształtem. Zadaniem oddelegowanych osób jest reprezentowanie interesu samorządów w opracowywaniu poszczególnych strategii poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, wniosków, wskazówek, czy weryfikacji. Termin realizacji projektu przewidziany jest od początku 2014r. do końca kwietnia 2016r.

O kolejnych etapach projektu Partnerstwa Nyskiego 2020, będziemy na bieżąco informować na naszej witrynie internetowej.

Otwórz