Dodatek energetyczny - sprawdź wysokość opłaty skarbowej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dodatek energetyczny - sprawdź wysokość opłaty skarbowej

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - dodatku energetycznego. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z zasadami i wysokością opłaty skarbowej.

Dopłata przysługiwać będzie osobie, która spełni łącznie 3 warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) złożyła wniosek o dodatek energetyczny wraz z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

Przedstawiamy poniżej obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokości dodatków dla gospodarstw domowych:
1) prowadzonych przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
2) składających się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
3) składających się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

Jednocześnie przypominamy, że decyzje w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego podlegają opłacie skarbowej w kwocie 10zł - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Paczkowie lub przelewem bankowym na konto Urzędu: 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065.
W tytule przelewu należy wpisać: dodatek energetyczny - imię i nazwisko (osoby składającej wniosek)

Potwierdzenie opłaty należy składać wraz z wnioskiem do Wydziału Spraw Społecznych UM w Paczkowie, ul. Słowackiego 4.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!
 

Otwórz