Poszukujemy kandydatów do prac w komisjach konkursowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Poszukujemy kandydatów do prac w komisjach konkursowych

W naszym mieście rozpoczynamy poszukiwanie kandydatów do prac w komisjach konkursowych. 

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Gminę Paczków w 2014 r.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na odpowiednim formularzu do 29 stycznia br., więcej informacji na www.paczkow.bip.net.pl 

Otwórz