Lokal na sprzedaż przy ulicy Armii Krajowej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Lokal na sprzedaż przy ulicy Armii Krajowej

Gmina Paczków wystawiła na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze oraz I piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Armii Krajowej 27 w Paczkowie.

 Lokal składa się z jednego pokoju, położonego na 1 piętrze budynku o powierzchni użytkowej 44,40 m2.  Do mieszkania przynależy zlokalizowana na parterze kuchnia i toaleta oraz pomieszczenie gospodarcze: piwnica o powierzchni użytkowej 9,87 m2 zlokalizowana w budynku. 

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 17/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 148/1 o pow. 0,0170 ha.

Lokal wymaga kapitalnego remontu, gdyż w obecnym stanie nie nadaje się do zamieszkania. Większość tynków w lokalu jest spękana,  a instalacja wodno-kanalizacyjna musi zostać całkowicie wymieniona.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w tym zamieszkania zbiorowego oraz obiektów i urządzeń funkcji uzupełniających". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 48.100 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 21 lutego 2014 r. o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (4.810,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 17 lutego 2014 r. do godz.15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

Otwórz