Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , dzierżawy, najmu i darowizny

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , dzierżawy, najmu i darowizny

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dzierżawy, najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dzierżawy, najmu i darowizny zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków – www.paczkow.bip.net.pl.

I.    Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy:
1. Lokal mieszkalny nr 7  – Paczków, ul. Wrocławska 12
2. Lokal mieszkalny nr 9 – Paczków, ul. Rynek 54

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1.  Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lisich Kątach
    oznaczonej numerami działek 39/1 i 39/2.
2. Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Rynek 54.

III.  Dzierżawa na okres do 3 lat:
      1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem   
           działki: 461, 462, 683/12.
  2. Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy oznaczona numerem działki  
          1111/1.

IV. Najem na okres do 3 lat:
      1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Staszica, działka nr 334/8.

V    Darowizna:
  1. Darowizna nieruchomości położonej w Kamienicy oznaczonej numerami działek
                1205/1 i 1490/2.

 

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


 

 

 

 

 

Otwórz