Ruszają przygotowania do WOŚP - zostań wolontariuszem w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ruszają przygotowania do WOŚP - zostań wolontariuszem w Paczkowie

12 stycznia 2014 roku w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Paczków także przyłącza się do dobroczynnego "koncertu"  - w paczkowskim sztabie trwa właśnie nabór wolontariuszy.

Przyszłoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie już jej dwudziestym drugim charytatywnym "koncertem", pieniądze przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

Urazy są od wielu lat najczęstszą przyczyną trwałego inwalidztwa i zgonów u dzieci  i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Różnego rodzaju urazy odpowiadają za ok. 1500 zgonów dzieci rocznie i wielokrotnie większą liczbę hospitalizacji związanych z przebytymi urazami.

Jednocześnie w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w medycynie ratunkowej dla osób dorosłych, dla których utworzono sieć szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych centrów urazowych, system organizacyjny medycyny ratunkowej dla dzieci pozostaje w nie zmienionym kształcie od wielu lat i opiera się głównie na oddziałach chirurgii dziecięcej  o różnym stopniu wyposażenia  i przygotowania do leczenia dzieci z ciężkimi, zagrażającymi życiu urazami.

Ze środków, które zostaną zebrane podczas 22.Finału, fundacja zamierza kupić m.in.:
- wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
- RTG przyłóżkowe,
- RTG z ramieniem C i monitorem,
- radiologiczne stacje diagnostyczne,
- aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler

Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych przez szpitale. W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, organizacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.

Teraz głównym zadaniem paczkowskiego "oddziału" WOŚP jest pozyskanie jak największej ilości wolontariuszy, którzy pomogą w obsłudze organizacyjnej i logistycznej tego wielkiego charytatywnego przedsięwzięcia. To właśnie w siedzibie paczkowskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji  potencjalni wolontariusze mogą zgłaszać swoją chęć udziału w akcji. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 grudnia br. (piątek) o godz. 17:00.

Wspólnie możemy więcej, dołącz do grona wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!  

 

Otwórz