Mieszkanie na sprzedaż na ulicy Wojska Polskiego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż na ulicy Wojska Polskiego

Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy przy ul. Wojska Polskiego 14 w Paczkowie.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 1 na parterze budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 14 w Paczkowie. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i jadalni o łącznej powierzchni użytkowej 43,82 m2. Ogrzewanie lokalu – c.o. pochodzi z lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na I piętrze budynku.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 35/100 we współwłasności części wspólnych elementów budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 406/8 o pow. 0,0134 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz teren obiektów i urządzeń usługowych". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 22 900 zł. Przetarg odbędzie się we wtorek 14 stycznia 2014 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 290,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 8 stycznia 2014 r. do godz. 14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  
 

Otwórz