Rada Miejska zmniejszyła opłaty za zajęcie pasa drogowego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rada Miejska zmniejszyła opłaty za zajęcie pasa drogowego

Informujemy, że weszła w życie uchwała zmieniająca wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paczków.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.

Wydając zezwolenie organ zobowiązany jest do pobrania opłaty administracyjnej, na którą składa się iloczyn:
- liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
- stawki opłat obowiązujące dla danej drogi za zajęcie 1m2 (ustalają ją organy uchwałodawcze danego zarządcy drogi – rada gminy dla dróg gminnych, rada powiatu dla dróg powiatowych, sejmik województwa dla dróg wojewódzkich, Ministerstwo Infrastruktury – dla dróg krajowych),
- liczby dni zajęcia pasa drogowego.

Nowa uchwała wprowadza korzystne stawki, gdyż jej głównym celem jest odciążenie finansowe inwestorów wykonujących prace na terenie gminy Paczków.  Liczymy, że przyczyni się również do obniżenia kosztów inwestycji, a tym samym zachęci do realizacji większej ilości zadań remontowych.

Bieżące stawki w Gminie Paczków:
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych w wypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1) i 4) uchwały, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa:
1) chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 0,80 zł
2) jezdni do 50% szerokości  - 1,50 zł
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 2,00 zł
4) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-3 - 0,50 zł

Dotychczas obowiązujące:
1) chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 4,00 zł
2) jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia  - 7,00 zł
4) pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1-3- 3,00 zł

Od 27 listopada (środa) nowe składki uprawomocniły się, ponieważ upłynął termin 14 dni od opublikowania uchwały nr XXXIII/282/2013 w Dzienniku Województwa Opolskiego.


 

Otwórz