Miejsca noclegowe dla osób bezdomnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Miejsca noclegowe dla osób bezdomnych

Udostępniamy dziś na łamach naszej oficjalnej witryny internetowej szczegółowy wykaz działających na terenie województwa opolskiego placówek pomocy dla potrzebujących wsparcia - np. osób bezdomnych. Informację przygotowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bezdomność, z uwagi na swoją ogromną skalę i bardzo złożone przyczyny, a także szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki, jest kwestią społeczną o zasięgu i znaczeniu globalnym. Posiada swoje specyficzne, regionalne i lokalne uwarunkowania.

Aktualnie brakuje precyzyjnych informacji o skali zjawiska bezdomności w Polsce. Liczbę osób bezdomnych określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Jedynym miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, którym formalnie udzielona została pomoc przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba ulega okresowym zmianom, oscylując wokół wartości 30-35 tysięcy ludzi. Ze sprawozdań nadsyłanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez organizacje pozarządowe wynika, że udzielają one pomocy ok. 80-130 tys. osobom.

Tymczasem Stowarzyszenie "Monar" szacuje liczbę bezdomnych w naszym kraju na około 300 tysięcy. Do placówek dla bezdomnych coraz częściej zgłaszają się osoby posiadające wykształcenie średnie i wyższe. Obniżeniu ulega wiek bezdomnych, w szczególności samotnych matek z dziećmi oraz osób uzależnionych od narkotyków i nosicieli wirusa HIV.

W województwie opolskim usługi wsparcia i pomocy osobom potrzebującym świadczy kilkanaście placówek, m.in.oddziały "Markotu", czyli wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej założonego przez Marka Kotańskiego Stowarzyszenia "Monar", które od wielu lat pomaga osobom bezdomnym. 

Szczegółowy wykaz placówek, które zapewniają miejsca noclegowe dla osób bezdomnych na Opolszczyźnie znajduje się tutaj.

Pamiętajmy, że należy podjąć próbę przełamania stereotypu, według którego bezdomni sami wybrali swój los. Nikt nie chce trafić na ulicę, o tym, że ktoś staje się bezdomnym decyduje zazwyczaj splot dramatycznych okoliczności. Prawdą jest natomiast, że z bezdomności trudno się wyrwać. Dlatego ogromne znaczenie ma nasze nastawienie do osób dotkniętych życiowym nieszczęściem.

Otwórz