Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA 2014

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA 2014

Europeada to festiwal ludowy wywodzący się z Belgii i organizowany już od 50 lat. W 2014 roku po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

51 edycja festiwalu to świetna okazja dla polskich zespołów ludowych do wzięcia w nim udziału oraz niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować się międzynarodowemu gronu miłośników kultury ludowej. Jednocześnie można nawiązać nowe kontakty towarzyskie i biznesowe oraz wejść do europejskiej społeczności ludowej.

Każdy zespół weźmie udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia festiwalu, w uroczystej paradzie, balu, warsztatach oraz będzie występować na miejskich scenach. Udział w przeglądzie, to możliwość promocji zespołu, gminy oraz regionu, a także podkreślenie swojej tożsamości regionalnej.

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.europeade.eu/Home/VolgendeEuropeade/tabid/654/Default.aspx
Jest zamieszczony na dole strony (Request for registration forms). Po wypełnieniu formularza internetowego, zespół otrzyma formularz zgłoszeniowy (plik excel) oraz dalsze instrukcje.

Europeada jest imprezą samofinansującą się, a koszt udziału to 120 euro od osoby. Opłaty wniesione przez zespoły, są przeznaczone na zapewnienie świadczeń (m. in. noclegi, wyżywienie, bezpłatne przejazdy), a także na pokrycie kosztów organizacyjnych i logistycznych związanych z przygotowaniem festiwalu. Wniesienie opłat przez uczestników pozwala tylko na częściowe sfinansowanie organizacji festiwalu, brakująca kwota zostanie przekazana przez miasto.

 


- Mamy świadomość, że konieczność wniesienia opłaty może być dla wielu zespołów pewną barierą – mówi Marta Szczecińska, koordynator projektu - Dlatego zachęcamy, po pierwsze do postrzegania Europeady jako 5-dniowego wyjazdu do sympatycznego miasta i możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jaką jest występowanie przed międzynarodową publicznością i spotkanie ludzi z wielu kultur! Po drugie zachęcamy Państwa do włączenia Urzędu Gminy czy przedsiębiorców do współpracy I pozyskanie sponsorów – Państwa udział w Europeadzie może być “wizytówką” I dobrą formą promocji dla gminy czy komercyjnych firm.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na polskiej stronie festiwalu www.europeade2014.kielce.eu
Zapraszamy do udziału!

Marta Szczecińska
Festival Coordinator
EUROPEADE 2014 - KIELCE

Otwórz