Wywieśmy flagi w Święto Niepodległości

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wywieśmy flagi w Święto Niepodległości

W poniedziałek – 11 listopada wszyscy obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku świętujemy 95. rocznicę odzyskania wolności.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego pertraktacje z Centralną Radą Żołnierską sprawiły, że wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z terenów Królestwa Polski.

Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym. Dokonano tego dopiero w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Polacy nie cieszyli się długo z nowo ustanowionego Dnia Niepodległości, bo w latach 1939-45 podczas II wojny światowej, oficjalne świętowanie było zabronione. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono 21 lutego 1989 roku ustawą Sejmu IX kadencji w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Od tamtej pory co roku Święto jest uroczyście obchodzone w całej Polsce. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Jak co roku, zwracamy się do wszystkich mieszkańców, zakładów i instytucji Gminy Paczków o godne uczczenie tego najważniejszego dla Naszej Ojczyzny dnia.Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Paczkowa i okolicznych wsi do wywieszania w dniu 11 listopada flag narodowych.

Prezentując podczas Narodowego Święta Niepodległości biało-czerwoną flagę, dajmy wyraz naszym patriotycznym uczuciom. Okażmy należną pamięć tym wszystkim, którzy wnieśli w nasze czasy wolność oraz tak cenne idee miłości do Ojczyzny, suwerenności i narodowej solidarności.

Apelujemy również do wszystkich paczkowskich zakładów, firm i instytucji, aby w tym dniu przyłączyły się do świątecznego nastroju i wywiesiły na swoich budynkach flagi państwowe. Zaakcentujmy nasz patriotyzm, pamięć oraz przywiązanie i szacunek do barw narodowych. Nie bądźmy obojętni wobec patriotycznych tradycji i postaw.

Poniżej plakat z programem uroczystych obchodów Dnia Niepodległości.

 

Otwórz