Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać?

Na jakich zasadach prowadzą działalność gospodarczą, a na jakich działalność odpłatną pożytku publicznego? Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego przygotowanego przez Internetowe Centrum Wsparcia.

Fundacje i stowarzyszenia często opierają się tylko na pracy społecznej. Większe pieniądze pomagają im się rozwijać, prowadzić więcej działań z korzyścią dla wszystkich.

Jednak muszą to robić zgodnie z prawem. Portal organizacji pozarządowych ngo.pl przygotował krótki, animowany film zatytułowany: "Czy organizacja pozarządowa może zarabiać?", który pomoże w zrozumieniu zasad prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

 Więcej o działalności odpłatnej pożytku publicznego, można znaleźć w: poradnik.ngo.pl/x/448396; natomiast o działalności gospodarczej fundacji i stowarzyszeń w: poradnik.ngo.pl/x/446654.


Otwórz