Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków – www.paczkow.bip.net.pl.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 11  – Paczków, ul. Rynek 21
2.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Narutowicza 3-5
3.    Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Sikorskiego 8
4.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków , ul. Sikorskiego 8
5.    Lokal mieszkalny nr 7 – Paczków, ul. Kołłątaja 5
6.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Daszyńskiego 32c

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    Lokal mieszkalny nr 1 – Paczków, ul. Daszyńskiego 32 a
 
UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

Otwórz