Trwają prace renowacyjne przy neogotyckich filarach

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Trwają prace renowacyjne przy neogotyckich filarach

Właśnie rozpoczął się gruntowny remont neogotyckich filarów bramnych murów obronnych.

 XIV-wieczne mury obronne to znakomicie zachowany pierścień fortyfikacji o długości ok. 1200 m, wybudowany z kamienia łamanego, w jego ciągu osadzonych jest 19 baszt łupinowych. W ramach pokaźnej inwestycji, która ruszyła jesienią 2011 roku, przeprowadzono remonty trzech wież bramnych - Ząbkowickiej, Kłodzkiej i Wrocławskiej - które strzegą wjazdów do miasta. Aktualnie zabiegom konserwatorskim zostanie poddanych 6 neogotyckich filarów przy bramie Wrocławskiej i Nyskiej oraz filary przy ul. Słowackiego i  ul. Emilii Plater.

Ze względu na wyjątkową wartość historyczną i artystyczną obiektów oraz stan zachowania filary murów miejskich wymagały podjęcia pilnych prac restauratorskich, spowodowanych penetracją korony przez wody opadowe.

Remont polegać będzie na umyciu parą wodną pod ciśnieniem lub niskoprocentowym roztworem kwasu fluorowodorowego filarów. Następnie przemurowaniu nową cegłą o analogicznym formacie poddane zostaną zniszczone zwieńczenia filarów. Jednocześnie sfatygowane elementy blankowania i wsporników odnowione będą według zachowanych elementów. Odrestaurowanie kamiennego lica muru obejmuje zabiegi konserwatorskie takie jak: usunięcie z lica mchów i porostów, umycie parą wodną pod ciśnieniem, uzupełnienie ubytków, wykonanie nowych fug mineralnych. 

Prace wykonywane są w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Ochrona zabytków", nazwa zadania: "Paczków, zespół murów miejskich z basztami: Wieżą Wrocławską,Wieżą Ząbkowicką i Wieżą Kłodzką (XIXw.); remont konserwatorski neogotyckich filarów.” 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez gruntowany remont filarów bramnych oraz  przywrócenie im dawnej świetności.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ok. 70 tys. złotych, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi kwotę ok. 30.000 zł brutto. Prace konserwatorskie trwać będą do połowy listopada br.

Mury obronne jako budowle o wybitnych walorach historycznych i turystycznych spełniają istotną funkcję poznawczą w zakresie średniowiecznej architektury fortyfikacyjnej oraz urbanistyki. Ochrona dziedzictwa kulturowego, wielu obiektów zabytkowych przed zniszczeniem i dewaluacją, to powinność wobec przyszłych pokoleń. Polecamy wybrać się do „Polskiego Carcassonne” i z bliska przyjrzeć się perełce średniowiecznej architektury.


 

Otwórz