Uważaj na parabanki! Sprawdź, zanim podpiszesz

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uważaj na parabanki! Sprawdź, zanim podpiszesz

Narodowy Bank Polski od roku podejmuje wysiłki na rzecz przeciwdziałania skutkom zaciągania zobowiązań finansowych w instytucjach parabankowych.

Kampania pod nazwą „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”, ma na celu wskazanie społeczeństwu niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą zaciąganie zobowiązań finansowych w instytucjach działającymi poza oficjalnym systemem bankowym, a co za tym idzie działającymi bez nadzoru instytucji państwowych.

Problem nadmiernego korzystania Polaków z usług firm działających na granicy prawa, oferujących pożyczki „chwilówki” jest wciąż aktualny. Uważaj pod czym się podpisujesz – koszt pożyczki może się okazać znacznie wyższy, niż oczekujesz. Jeżeli nie rozumiesz jakiegoś zapisu w umowie, poproś o wyjaśnienie. Warto pytać o szczegóły. W wypadku wątpliwości należy poprosić o wzorce dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub inną kompetentną osobą.

Chcesz zaciągnąć bezpieczną pożyczkę?
Zapamiętaj cztery zasady:

1. Sprawdź wiarygodność firmy
Listę podmiotów objętych nadzorem finansowym można znaleźć na stronie: www.knf.gov.pl lub na stronie internetowej kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl.

2. Policz całkowity koszt pożyczki
Sprawdź jaka jest całkowita kwota do zapłaty. Każdy podmiot udzielający pożyczki zobowiązany jest do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty.

Jeśli masz kłopoty z uzyskaniem takiej informacji, możesz samodzielnie policzyć koszt pożyczki za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl.

3. Dokładnie przeczytaj umowę

Szczególnie zwróć uwagę na następujące elementy:
o    czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż inne oferty na rynku;
o    czy firma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki zanim pożyczka zostanie udzielona – brak terminowego spłacania pożyczki może się wiązać z utratą zabezpieczenia, którego wartość najczęściej znacznie przewyższa kwotę zadłużenia albo które może mieć dla nas wartość sentymentalną;
o    czy zapisy umowy uprawniają firmę do wyznaczenia zabezpieczenia w przyszłości, wedle uznania firmy;
o    czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w umowie, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia – jeśli tak, to policz je, suma tych opłat może znacznie podwyższać koszt pożyczki (być może firma w ogóle nie zamierza udzielić pożyczki, a jedynie pobrać opłaty ponoszone przez klienta z góry!).

4. Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz
Nie należy korzystać z usług finansowych, których się nie rozumie. Jeśli oferujący usługi nie chce lub nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnować z takiej propozycji.

Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert. Zbliżający się okres przedświąteczny, to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek (na dowód, bez zabezpieczeń).

Nie ulegajmy pokusie „szybkiej gotówki”, gdyż często nie zdajemy sobie sprawy, że roczne oprocentowanie może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Niekiedy pozornie prosta pożyczka, może w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty dorobku życia. „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”.
 

Otwórz