Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl

I. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem części działki 434/1, 1262/21, 683/6, 1093/7, 371/8.
2. Nieruchomości gruntowe położone w Trzeboszowicach oznaczone numerem działki 349/4, 349/5.
3. Nieruchomość gruntowa położona w Ujeźdźcu oznaczona numerem działki 80/15.

 

 

 

 

Otwórz