Rozstrzygnięto przetarg na wywóz śmieci

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rozstrzygnięto przetarg na wywóz śmieci

Informujemy, że przetarg na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych dla Gminy Paczków został rozstrzygnięty.

Do Urzędu Miejskiego w Paczkowie wpłynęły oferty trzech wykonawców. W ostatecznej rozgrywce liczyli się tylko dwaj oferenci, bowiem jeden podmiot został wykluczony z postępowania z powodu niespełnienia warunków przetargu.

Zgodnie z zakończoną procedurą zamówień publicznych najtańszą ofertę w kwocie 3.120.201,65zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32 w Nysie.

Podana kwota dotyczy świadczenia usług na okres obejmujący 27 miesięcy, tj. od 01.10.2013 r. do 31.12.2015 r.
25 września br. została podpisana umowa ze Spółką EKOM i od początku października wywóz odpadów odbywa się już na mocy nowej umowy.

Korzystną informacją dla mieszkańców naszej Gminy jest podjęcie współpracy w zakresie wywozu odpadów pomiędzy nyskim EKOM-em a paczkowskim ZUKiM-em. Nadal zatem wszelkie pytania dotyczące gospodarki odpadami możemy kierować do siedziby naszej Spółki, m.in. w sprawie wymiany i zakupu pojemników czy też harmonogramu wywozu odpadów.

Przypominamy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Mickiewicza 3, dostępny jest w każdy wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 12:00 do 16:00.

W PSZOK można zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, a w szczególności:

•    opakowania z papieru i tektury,
•    opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu;
•    opakowania wielomateriałowe,
•    odpady zielone (np. gałęzie, liście, skoszona trawa),
•    odpady wielkogabarytowe,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. AGD i RTV),
•    drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale,
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    przeterminowane leki,
•    środki ochrony roślin,
•    zużyte opony,
•    gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe,
•    lampy fluorescencyjne i inne przedmioty zawierające rtęć,
•    chemikalia i opakowania po nich

Wszystkie informacje na temat REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ znaleźć można na specjalnie przygotowanej przez Urząd Miejski w Paczkowie stronie internetowej www.odpady.paczkow.pl
 

Otwórz