Mieszkanie na sprzedaż przy ulicy Krasińskiego 1

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż przy ulicy Krasińskiego 1

Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż trzypokojowy lokal mieszkaniowy przy ul. Krasińskiego 1 w Paczkowie.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 8 na III piętrze (poddaszu) budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Krasińskiego 1 w Paczkowie. Lokal składa się z 3 pokoi  i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 74,94 m2. Toaleta do wspólnego użytku zlokalizowana jest na korytarzu.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 15/100 we współwłasności części wspólnych elementów budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 400/1 o pow. 0,0244 ha. Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej oraz teren obiektów i urządzeń usługowych". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 75 000 zł. Przetarg odbędzie się w środę 6 listopada 2013 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (7 500,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 30 października 2013 r. do godz. 14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

Otwórz