Załóż konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Załóż konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

Poznaj nowy pomysł Narodowego Funduszu Zdrowia! Od początku lipca online można w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta śledzić własną historię choroby, zabiegów i ich kosztów, wizyt u lekarza czy etapu rozpatrywania przez NFZ wniosku do sanatorium.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis udostępniający od 1 lipca 2013r. zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i  finansowaniu świadczeń, gromadzonych od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego Twój Portal, Informatora Gdzie się leczyć, Rejestru Usług Medycznych oraz zakładki Prawo do Świadczeń. We wszystkich zakładkach za wyjątkiem Twój Portal użytkownik znajdzie informacje na temat niezrozumiałych terminów.

W części ogólnodostępnej znajdziesz ogólne informacje o systemie opieki zdrowotnej (Twój portal) oraz o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?). Strony Rejestru Usług Medycznych i informacje zawarte w zakładce Prawo do Świadczeń dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości np. zakładanie konta dzieciom.

Jak uzyskać dostęp do ZIP
Rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne! Wniosek rejestracyjny można wypełnić elektronicznie na stronie https://zip.nfz.gov.pl wybierając opcję Zarejestruj się i wypełniając wniosek rejestracyjny lub może on zostać wygenerowany przez pracownika w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Login i hasło odbierzesz tylko osobiście w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wskazanym we wniosku, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu. W pierwszym etapie działania systemu ZIP uprawnienia będą nadawane tylko osobom pełnoletnim.

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP
- Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych (eWUŚ).
- Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
- Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

 

 

Po wypełnieniu wniosku nie musisz jechać do oddziału NFZ, wystarczy, że 10 października zjawisz się w Domu Kata w Paczkowie z dowodem osobistym w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło). Po ich otrzymaniu możesz zacząć korzystać z serwisu. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.


Numery kontaktowe dotyczące ZIP:
-  Informacje dotyczące nadania uprawnień do systemu ZIP: 77 40 20 169, 176
- Informacje dotyczące problemów technicznych: 77 40 20 178
- Informacje dotyczące danych z Portalu Pacjenta w zakładce:
- Świadczenia Medyczne: 77 40 20 131
- Deklaracje POZ: 77 40 20 186
- Recepty Refundowane: 77 40 20 121
- Uzdrowiska: 77  40 20 139
- Kolejki Oczekujących: 77 40 20 182
 - Zaopatrzenie Ortopedyczne: 77 40 20 155
- Prawo do Świadczeń: 77 40 20 161, 162, 163, 169, 176
- Telefony stacjonarne: 194 88, telefony komórkowe: 77 194 88

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
www.nfz-opole.pl

Otwórz