Ośrodek Wypoczynkowy IRYS na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ośrodek Wypoczynkowy IRYS na sprzedaż

Burmistrz Gminy Paczków informuje o sprzedaży byłego Ośrodka Wypoczynkowego IRYS w Paczkowie. Gminna nieruchomość czeka na nowego nabywcę. Paczkowski samorząd ogłosił właśnie I przetarg na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego 51.

Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Paczków, położonej w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 51 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, oznaczonej jako działka nr 1125/2 o pow. 1,3041 ha, ark. m. 1 i zapisanej w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00039395/1.

Zabudowę nieruchomości stanowią niżej wymienione budynki, budowle i urządzenia:

  • budynek świetlicy – w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, o konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 222,14 m2, składający się z następujących pomieszczeń: świetlicy, holu, szatni, korytarza, dwóch WC, natrysku i biura, stopień zużycia - 85%;
  • budynek kuchni z jadalnią – w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, o konstrukcji mieszanej-murowanej + szkielet stalowy, o pow. użytkowej 314,73 m2, składający się z następujących pomieszczeń: kuchni, magazynku, korytarza, zmywalni, przygotowalni, szatni, natrysku, rozdzielni prądu i sali jadalni, stopień zużycia – 95%;
  • budynek sanitariatów – pawilon sanitarny, jednokondygnacyjny bez piwnicy o konstrukcji murowanej, posadowiony na niestabilnej, osiadającej skarpie, grożącej zawaleniem, o pow. użytkowej 77,80 m2, stopień zużycia – 90%;
  • budynek gospodarczy – magazyn, jednokondygnacyjny bez piwnic o konstrukcji murowanej, o pow. użytkowej 67,06 m2, stopień zużycia – 85%;
  • magazyn za sanitariatem – budynek jednokondygnacyjny bez piwnic o konstrukcji murowanej, o pow. użytkowej 57,33 m2, stopień zużycia – 90%;
  • portiernia – budynek jednokondygnacyjny bez piwnic o konstrukcji murowanej, o pow. użytkowej 3,63 m2, stopień zużycia – 70%;
  • szopa drewniana – budynek jednokondygnacyjny bez piwnic o pow. użytkowej 15,06 m2, stopień zużycia – 90%;
  • drewniana wiata grillowa – obiekt o konstrukcji z belek drewnianych o ścianach otwartych, o pow. użytkowej 48,00 m2, stopień zużycia – 50%;.


Nieruchomość  jest usytuowana na obrzeżu miasta, od strony południowo-wschodniej. Stanowi płaski teren, położony na skarpie powyżej koryta rzeki Nysa Kłodzka.  Dojazd jest od strony ulicy Wojska Polskiego drogą utwardzoną, wchodzącą w skład działki nr 1126/6. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania określany jest jako teren obiektów i urządzeń turystyki, rekreacji i wypoczynku.

Do posiadłości przynależy 19 domków campingowych drewnianych bez fundamentów, oczko wodne z fontanną, ława fundamentowa pod nowy obiekt, bezodpływowy, betonowy zbiornik na ścieki oraz stacja transformatorowa średniego napięcia. W zakresie uzbrojenia i wyposażenia teren posiada: lampy oświetleniowe parkowe -13 szt, kanalizację sanitarną od kuchni, WC i natrysków do szamba, drogi i place asfaltowe, boisko asfaltowe, ogrodzenie z siatki metalowej na słupkach betonowych i sieć wodociągową. Działka pokryta jest różnymi gatunkami drzew, na jej terenie usytuowana jest tablica upamiętniająca poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców Paczkowa. Na jej terenie znajduje się materiał budowlany, który nie jest przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 8 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 24.000,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Bank Zachodni WBK S.A. o/Paczków nr rachunku 11 1090 2213 0000 0005 7200 0066, w terminie do dnia 4 listopada 2013 r.
Za datę wniesienia wadium w formie przelewu uznaje się datę wpływu wadium na podane konto.


Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa,
pok. Nr 1, tel. (077) 4316791, wew. 110.

 Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz