Dwupokojowy lokal mieszkalny na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dwupokojowy lokal mieszkalny na sprzedaż

Gmina Paczków wystawiła  na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy na ul. Wojska Polskiego.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Paczkowie. Lokal stanowią dwa pokoje z kuchnią, łazienką z wc oraz jadalnią o łącznej powierzchni użytkowej 43,82 m2.  Ogrzewanie lokalu - c.o. pochodzi z lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na I piętrze budynku.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 35/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 406/8 o pow. 0,0134 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń usługowych". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 44.700 zł. Przetarg odbędzie się we wtorek 25 października 2013 r. (piątek) o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (4 470,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 21 października 2013 r. (poniedziałek) do godz.15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.
 

Otwórz