Sukces wniosku Partnerstwa Nyskiego 2020

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Sukces wniosku Partnerstwa Nyskiego 2020

Dobre nowiny wpłynęły 21 sierpnia z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a to za sprawą wniosku Partnerstwa Nyskiego 2020, który uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej.

Inicjatywa "Partnerstwa Nyskiego 2020" ma na celu utworzenie lokalnego związku współpracy, który pomoże w zidentyfikowaniu istniejących problemów oraz w ich wspólnym rozwiązaniu.

Zakres projektu obejmuje m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie kilku istotnych dokumentów planistycznych:

- Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
- Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 

Gmina Paczków przystąpiła do Partnerstwa, które składa się z 17 opolskich samorządów, inicjatorem i liderem jest Gmina Nysa. Całkowita wartość projektu to około 2,67 mln zł, a dofinansowanie sięgnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Operator Programu zakończył ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach programu pod nazwą "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. W wyniku wyżej wymienionej oceny wniosek uzyskał 99 na 110 punktów, co wywołało sensację i wielkie zadowolenie. Sukcesem jest uzyskanie w skali całego kraju tak wysokiej pozycji, dlatego uważnie będziemy obserwować dalsze losy projektu Partnerstwa Nyskiego 2020.  

 
Otwórz