Uwaga! Minął pierwszy termin płatności za wywóz śmieci, nie zwlekaj!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uwaga! Minął pierwszy termin płatności za wywóz śmieci, nie zwlekaj!

Wraz z zakończeniem pierwszego terminu płatności (miesiąc lipiec) z przykrością odnotowaliśmy spore zaległości we wpłatach za wywóz śmieci. Termin płatności za odpady komunalne dla wszystkich mieszkańców Gminy Paczków mija z ostatnim dniem każdego miesiąca.

Bardzo zależy nam na terminowych wpłatach ze względu na fakt, że z dochodów tych pokrywamy płatności należne firmie świadczącej usługi wywozu odpadów. Jeżeli nasz apel nie poskutkuje, zmuszeni będziemy egzekwować należności w drodze administracyjnej. Wiąże się to z dodatkowymi, niepotrzebnymi kosztami.

Przypominamy! Mieszkańcy, którzy składali "deklarację śmieciową" w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (np. właściciele domów jednorodzinnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowej i właściciele nieruchomości bez określonego zarządcy) powinni uiszczać opłatę śmieciową w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na konto bankowe: BZ WBK /o. Paczków - 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065, wskazując w treści przelewu za kogo dokonywana jest opłata.

Najemcy mieszkań komunalnych uiszczają opłatę śmieciową na konto bankowe Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie wraz z czynszem za lokal.

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają swojego zarządcę (np. ZUKiM, firmę "Posesja" czy inny podmiot zarządzający) powinni uiszczać opłatę śmieciową u swojego zarządcy.

Jeżeli jeszcze nie dokonałeś opłaty, zrób to jak najszybciej!
 

Otwórz