Rusza Akademia Sił Sprzedaży Opolskich MMŚP - wybierz się na bezpłatne szkolenia

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rusza Akademia Sił Sprzedaży Opolskich MMŚP - wybierz się na bezpłatne szkolenia

W ramach projektu Akademia Sił Sprzedaży Opolskich MMŚP pracownicy firm mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników pracujących na stanowiskach związanych z działalnością handlową firmy.

Uczestnictwo w projekcie pozwala nie tylko na uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także na potwierdzenie pozyskanych kompetencji poprzez uzyskanie zaświadczeń z uczestnictwa w szkoleniach. Wsparcie może otrzymać 43 Beneficjentów Pomocy w podziale na wielkości przedsiębiorstw:

- 17 mikro przedsiębiorstw
- 14  małych przedsiębiorstw
- 12 średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo może wziąć udział w projekcie i stać się Beneficjentem Pomocy przy spełnieniu następujących warunków:
- posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
- prowadzi działalność w branży usługowej, tj. w generowanych przez - przedsiębiorstwa przychodach całkowity lub przeważający udział mają usługi (w tym działalność handlowa i doradcza),
- posiada jednostkę organizacyjną (siedziba, filia, oddział) na terenie województwa opolskiego,
- do dnia 26 lipca 2012 roku nie korzystało ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL, w latach 2007-2010.
- nie jest uczestnikiem działania 6.2 lub poddziałania 8.1.2, który otrzymał wsparcie pomostowe.
- może otrzymać pomoc de minimis,
- podpisało umowę szkoleniową,
- dostarczyło 2 egzemplarze podpisanej umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie mogą delegować do udziału w projekcie pracowników uczących, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa opolskiego, którzy wykonują pracę na stanowiskach (lub gdzie zakres zadań jest tożsamy):
- kierownik ds. sprzedaży (zarządzanie zespołami, procesami sprzedażowymi, obsługa klienta),
- specjalista ds. sprzedaży (sprzedawcy i konsultanci, przedstawiciele handlowi i kupcy).

Działania edukacyjne realizowane w projekcie zgrupowano w ramach dwóch ścieżek szkoleniowych. Ścieżki szkoleniowe realizowane będą z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych uczestników/-czek zbadanych na etapie procesu rekrutacji.

Ścieżka dla kierowników ds. sprzedaży lub gdzie zakres zadań jest tożsamy (zarządzenie zespołami, procesami sprzedażowymi, obsługą klienta):
Kompetencje Sprzedażowe:
- Planowanie sprzedaży
- Zarządzanie zespołem sprzedażowym (w tym techniki rozwiązywania konfliktów)

Kompetencje ICT:
- Tworzenie profesjonalnych dokumentów handlowych przy pomocy edytora tekstu – MS Word
- Tworzenie profesjonalnej wizualizacji z MS PowerPoint
- Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspierające planowania i analizy sprzedaży

Kompetencje Językowe
- j. angielski lub j. niemiecki (1 z 2 poziomow: średniozaawansowany lub biznesowy)

Ścieżka dla specjalistów ds. sprzedaży lub gdzie zakres zadań jest tożsamy (sprzedawcy i konsultanci, przedstawiciele handlowi i kupcy):

Kompetencje Sprzedażowe
- Negocjacje handlowe
- Proces i profesjonalne techniki sprzedaży

Kompetencje ICT
- Tworzenie profesjonalnych dokumentów handlowych przy pomocy edytora tekstu – MS Word
- Tworzenie profesjonalnej wizualizacji  z MS PowerPoint
- Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspierające proces sprzedaży

Szkolenia będą realizowane do lutego 2014 r. w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa opolskiego z częstotliwością wg. wyboru pracodawców i pracowników. Zajęcia będą odbywać się  w czasie i/lub po godzinach pracy oraz w weekendy.

Więcej informacji na:

http://akademiasilsprzedazy.eduportal.pl/Aktualnosci

 

Otwórz