Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.    Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    Lokal mieszkalny nr 8 – Paczków, ul. Krasińskiego 1

II. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 9 – Paczków, ul. Wojska Polskiego 7-9-11-13 (klatka 11-13)
2.    Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Staszica 20
3.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Armii Krajowej 21
4.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Narutowicza 5


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz