Starosta Nyski nie przeniesie filii Ogniska Artystycznego, placówka pozostaje w Domu Plastyka

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Starosta Nyski nie przeniesie filii Ogniska Artystycznego, placówka pozostaje w Domu Plastyka

Dyskusje na temat zmiany siedziby filii Ogniska kontynuowane są od czerwca 2013r. Burmistrz Paczkowa zorganizował w piątek - 26 lipca br. spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Nysie. 

Na posiedzenie przybyli: Teresa Karol – Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Adam Fujarczuk – Starosta Powiatu Nyskiego, Ryszard Ziółkowski, Jerzy Dunaj – Członek Zarządu Powiatu Nyskiego, Artur Rolka – Radny Powiatu Nyskiego oraz Zdzisław Michael - Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie, którzy wraz z Burmistrzem Bogdanem Wyczałkowskim obradowali w godzinach popołudniowych o losach filii.

Wynikiem obrad jest decyzja, aby zarówno kamienicę jak i ognisko artystyczne przekazać Gminie Paczków. Decyzje finansowe zostaną sprecyzowane w ciągu najbliższych dni. Ognisko Artystyczne w Paczkowie dalej może prowadzić swoją działalność plastyczną, czyli m.in. organizację zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń upowszechniających plastykę w siedzibie przy ul. Rynek 20.

Otwórz