Harmonogram wywozu śmieci dla całej gminy Paczków

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Harmonogram wywozu śmieci dla całej gminy Paczków

Znamy już trzymiesięczny harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, według którego system gospodarki odpadami w gminie Paczków prowadzić będzie paczkowski Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.

Harmonogram dotyczy zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych, które nie są poddawane segregacji, jak i tych, które gromadzone są w sposób selektywny. Wywóz podzielony jest pomiędzy budynki wielorodzinne i jednorodzinne, a realizowany będzie przy użyciu specjalistycznych samochodów marki Scania i Volkswagen, które są przystosowane do załadunku nieczystości stałych z pojemników o objętości od 110 do 1110 litrów.

Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 110l, 120l, 240l nastąpi w dniach: 13 oraz 27 sierpnia br.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązujących w lipcu, sierpniu, wrześniu 2013 roku na terenie miasta i gminy Paczków:

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w sołectwach Gminy Paczków w miesiącu lipiec, sierpień, wrzesień 2013r.  

Harmonogram wtorkowych wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu lipiec, sierpień, wrzesień 2013r.

Harmonogram środowych wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu lipiec, sierpień, wrzesień 2013r.  

Harmonogram czwartkowych wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu lipiec, sierpień, wrzesień 2013r.

Harmonogram piątkowych wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu lipiec, sierpień, wrzesień 2013r. 

Gmina Paczków nie będzie wystawiać dodatkowych pisemnych decyzji w sprawie naliczania opłat śmieciowych. Dokumentem potwierdzającym wysokość naliczanej opłaty jest indywidualna "deklaracja śmieciowa", którą mieszkańcy składali w Urzędzie Miejskim w Paczkowie lub u zarządcy swojej nieruchomości. Prosimy zatem nie oczekiwać dodatkowych potwierdzeń czy decyzji w sprawie naliczenia podatku - wypełniając "deklarację śmieciową" określiliście Państwo wysokość opłaty, którą należy uiszczać regularnie - co miesiąc do końca każdego miesiąca. 

Przypominamy, że mieszkańcy, którzy składali "deklarację śmieciową" w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (np. właściciele domów jednorodzinnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowej i właściciele nieruchomości bez określonego zarządcy) powinni uiszczać opłatę śmieciową w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na konto bankowe: BZ WBK /o. Paczków - 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065 - regularnie do końca każdego miesiąca. Po uiszczeniu opłaty w kasie UM, wpłacający otrzyma pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty. 

Najemcy mieszkań komunalnych powinni uiszczać opłatę śmieciową u zarządcy mieszkań komunalnych, czyli na konto bankowe Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają swojego zarządcę (np. ZUKiM, firmę "Posesja" czy inny podmiot zarządzający) powinni uiszczać opłatę śmieciową u swojego zarządcy.

Otwórz