O Paczkowie w dalekim Elblągu!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności O Paczkowie w dalekim Elblągu!

W dniach 12-13 czerwca w Elblągu i Fromborku, pod hasłem "Dziedzictwo a rozwój - konflikt czy synergia" odbyło się trzecie coroczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. Nie zbrakło na nim również przedstawicieli Paczkowa, którego ścisłe centrum od niedawna widnieje na prestiżowej liście najcenniejszych zabytków Polski. Konferencja w Elblągu stała się zatem znakomitą okazją do zaprezentowania naszego "świeżo upieczonego" Pomnika Historii.

Przypomnijmy, że status Pomnika Historii jest najwyższą z form ochrony zabytków w polskim prawie, niezwykle prestiżowym wyróżnieniem, ustanawianym od 1994 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś tytuł ten nadano 54 zabytkom. Elitarne grono Pomników Historii tworzą zarówno obiekty architektoniczne, układy urbanistyczne, czy obiekty budownictwa obronnego, ale także krajobrazy kulturowe, zabytki techniki, parki i ogrody, cmentarze czy stanowiska archeologiczne. Znajdują się na niej m.in. Zamek na Wawelu, Klasztor na Jasnej Górze, miasto Gdańsk, miasto Kazimierz Dolny, miasto Kraków, zamek krzyżacki w Malborku, pole bitwy pod Grunwaldem, pałac w Łańcucie, kopalnia soli w Wieliczce czy starówka Torunia. W listopadzie 2012 roku do tego elitarnego grona dołączył również zespół staromiejski Paczkowa ze średniowiecznym systemem fortyfikacji.

Celem dorocznych spotkań, organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jest wspieranie współpracy opiekunów Pomników Historii, potencjału tych miejsc i ich roli w rozwoju lokalnym, a także wymiana doświadczeń i wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Tegoroczne, trzecie już spotkanie, skłaniało do dyskusji nad wyzwaniami w zarządzaniu Pomnikami Historii, a także nad różnorodnością rozwiązań w strategicznym zarządzaniu zabytkami.

Główne obrady zjazdu odbyły się w środę 12 czerwca w Centrum Sztuki "Galeria EL" w Elblągu, które powstało we wnętrzu dawnego dominikańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny z połowy XIII wieku. Słowo wstępne wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Generalny Konserwator Zabytków. Podczas spotkania, w ramach programu z referatami wystąpili m.in. Paulina Florjanowicz - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Krzysztof Zięba - Dyrektor Kopalni Soli Bochnia czy Maciej Szymczyk - Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Wśród wygłoszonych prelekcji nie zabrakło również prezentacji Paczkowa, dzięki której udało się przedstawić nasze miasto ogólnopolskiemu gremium osób związanych z opieką nad zabytkami i ich konserwacją. Zebrani mieli okazję zapoznać się z bogato ilustrowaną prezentacją "Paczków - Pomnikiem Historii", przybliżającą walory tego unikalnego zabytku. Część pierwsza dotyczyła historii miasta i opisy poszczególnych zabytków, w drugiej Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski przedstawił zakres wykonanych w ostatnim czasie w ramach rewitalizacji miasta prac konserwatorskich oraz plany ich kontynuacji. Delegację z Paczkowa wspierały Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego Teresa Karol oraz Maria Burian - Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu.

Być może czwarte cykliczne Spotkanie Opiekunów Pomników Historii uda się zorganizować w Paczkowie. Władze Paczkowa złożyły Paulinie Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wstępną propozycję przygotowania kolejnego zjazdu w Paczkowie. Czy to przedsięwzięcie uda się zrealizować? Na odpowiedź musimy poczekać, bo kolejne spotkanie odbędzie się w 2014 roku.

 

Otwórz